Strojový preklad Autor Microsoft Translator|Jazyky, ktoré sú k dispozícii: ..............................

Porovna? plánov: Hosting plány pre každého

LG podiel en porovna? plány

?ahké & spo?ahlivé ceny hostingu žiadne plány

Hosting plány

malý démon porovnanie plánovMalý démon

o?arujúce démon porovnanie plánovO?arujúce Demon

Vo?ný domény *

moc démon porovnanie plánovMoc Demon

Vo?ný domény *
Zadarmo súkromné SSL **

Cena Tak nízke, ako $3.95 3,55 dolárov/mesiac Tak nízke, ako 6,95 dolárov $ 5,90/mesiac Tak nízke, ako 11,95 dolárov $ 9,56/mesiac
Ideálne použitie
  • Za?ínajúcim používate?om
  • Malé podniky
  • CMS aplikácie
  • Pokro?ilí používatelia
  • Malého elektronický obchod
  • CMS aplikácie
  • Podnikoví používatelia
  • Dôležitých obchodných miest
Miesta na disku (SSD RAID10) 500MB 1000MB 1500MB
Mesa?ný prenos dát 50GB  100GB  250GB 
Hos? ?alšie domén Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený
Subdomény Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený
E-Mailov? ·?ty Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený
Web-založený prístup Email
MySQL databáz Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený
FTP ú?tov Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený
Denne, prevzatí zálohovanie
cPanel ovládacieho panela
Web štatistiky nástroje
Pláš? / SSH prístup Splnená poplatok Splnená poplatok Splnená poplatok
Záruky up-?asu 99 % 99 % 99 %
7 Dní peniaze spä? záruka
Vo?né domény
Zadarmo súkromné SSL ** 29,95 dolárov za rok 29,95 dolárov za rok
Inštala?ný poplatok Vo?ný Vo?ný Vo?ný
Nákupný košík
Podporný help Desk 24/7
zaregistrova? sa! zaregistrova? sa! zaregistrova? sa!

* Vo?né domény (prvý rok) TLD (top level domain) .net, .com alebo .org s o?arujúce démon hos?ovaní plánu alebo hosting moc démon plán najmenej na jeden rok.
** Platí pre 1 rok alebo dlhšie platobné podmienky iba. SSL je možné získa? cez podporu lístok vyšetrovania. Všetky SSL povolené domén sú povinní vyda? statickú IP adresu. Bez privátna IP, SSL nebude fungova?. IP cena za?ína tak nízke, ako $6.00/ mesiac.

LG podiel en porovna? plány