T?umaczenie przez Microsoft Translator|Dost?pne j?zyki: ..............................

Porównaj planów: Hostingu plany dla ka?dego

LG udzia? en porówna? planów

?atwe & niezawodne plany hostingu

Obs?uga planów

ma?y demon porównywanie planówMa?y Demon

uroczy demona porównywanie planówUroczy Demon

Wolna domeny *

moc demona porównywanie planówMoc demona

Wolna domeny *
Darmowe prywatne SSL **

Cena Tak niskie, jak 3,95 dolarów 3.55 $ / miesi?c Tak niskie, jak 6,95 dolarów 5.90 dolarów miesi?cznie Tak niskie, jak $11.95 $ 9.56/miesi?c
Idealny sposób u?ycia
  • Pocz?tkuj?cy u?ytkownicy
  • Ma?a firma
  • Aplikacja CMS
  • U?ytkownicy zaawansowani
  • Ma?e e-commerce
  • Aplikacja CMS
  • U?ytkowników w firmach
  • Krytycznym witryn
Miejsca na dysku (SSD RAID10) 500MB 1000MB 1500MB
Miesi?czne Transfer danych 50GB  100GB  250GB 
Przyjmuj?ce dodatkowe domeny Nieograniczony Nieograniczony Nieograniczony
Poddomeny Nieograniczony Nieograniczony Nieograniczony
Konta email Nieograniczony Nieograniczony Nieograniczony
Oparte na sieci Web dost?p do wiadomo?ci E-mail
Bazy danych MySQL Nieograniczony Nieograniczony Nieograniczony
Kont FTP Nieograniczony Nieograniczony Nieograniczony
Codzienne, cotygodniowe tworzenie kopii zapasowej
cPanel panelu sterowania
Narz?dzi statystycznych sieci Web
Pow?oki / SSH dost?pu Jednorazowe op?aty Jednorazowe op?aty Jednorazowe op?aty
Czas gwarancji 99 % 99 % 99 %
7 Dni Gwarancja zwrotu pieni?dzy
Wolna nazwa domeny
Darmowe prywatne SSL ** $29.95 rocznie $29.95 rocznie
Op?ata aktywacyjna Wolne Wolne Wolne
Koszyk
24/7 Pomocy technicznej
Zarejestruj si?! Zarejestruj si?! Zarejestruj si?!

* Darmowe domeny (pierwszy rok) .net domeny najwy?szego poziomu (domena najwy?szego poziomu), .com lub .org z uroczym Demon plan hostingowy lub moc demona hosting plan minimum jednego roku.
** Stosuje si? do 1 roku lub d?u?szy p?atno?ci tylko. SSL mo?na uzyska? przez badanie bilet wsparcia. Wszystkie domeny SSL w??czone s? zobowi?zani do wydawane statyczny adres IP. Bez prywatnego adresu IP protoko?u SSL nie b?dzie dzia?a?. Ceny IP zaczyna si? tak nisko jak $6.00/ miesi?c.

LG udzia? en porówna? planów